Nechory, to je vesnička tvořená vinnými sklepy, která vytváří ráz malé obce s náměstím a přiléhajícími uličkami. Patří k obci Prušánky.

Neobvyklý název búd vysvětluje pověst, podle níž prý kdysi ve sklepech vznešení pánové tak popíjeli, až jeden z nich zůstal zmožen ležet. Jedni se ptali: "Je chorý?" "Ne chorý - opitý", odpověděli druzí. Jiná verze tvrdí, že kdo často navštěvuje prušánecké sklepy, je zdravý a ne chorý. 

Dříve bývaly vinné sklepy v trati Drahy, ale protože prý se v nich zastavovali prušánečtí občané cestou do Čejkovic na nedělní bohoslužbu, přemístily se sklepy do Nechor. A majitelé panství nechali pro jistotu postavit kostel přímo v Prušánkách.

Podle indikační skici z roku 1827 můžeme usoudit, že sklepy v Nechorách se začaly budovat na přelomu 18. a 19. století. Mapa z roku 1870 už zachycuje kolem 70 búd a asi 60 sklepů bez lisoven. Zejména Dolní Nechory se postupně rozrůstaly do dnešní členité podoby vesnice s návsí a ulicemi, která čítá kolem 400 sklepů a búd.

Z knihy Prušánky, vinařská obec Podluží

Nabídka vín a ceník

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Vinobraní